jouw reisverzekering

Met vakantie gaan doe je het liefst met een gerust gevoel. Neem daarom een reisverzekering van Allianz Global Assistance. Je kan kiezen tussen een Reli-Annulatieverzekering, een Exclusive Europe Selection verzekering of een World Gold Protection verzekering.

Het volledige overzicht van de voorwaarden kan je nalezen in de folder algemene voorwaarden.

Annulatie
verzekering
 1. de volledige reissom (behalve de dossierkosten en de kostprijs van de verzekering) wordt terugbetaald in geval van:
  • ziekte, ongeval, overlijden van levensgezel, familieleden tot de 2de graad of reisgezel
  • je ontslag of ontslag van één van je gezinsleden wegens economische redenen
  • herexamen van de verzekerde
  • immobilisatie van het voertuig (binnen 5 dagen voorafgaand aan het vertrek)
  • echtscheiding, feitelijke scheiding
  • zware stoffelijke schade aan uw woonplaats
  • bij geldige annulering van één reisgezel ook mogelijkheid tot annulering van 1 of 2 van de overige reisgezellen indien zij nog met 1 of max. 2 personen overblijven en in beginsel niet over een geldige reden tot annulering beschikten
De premie bestaat uit 6,3% van de reissom met een minimum van 15,00 EUR per contract
Exclusive
Europe
Selection
 1. een annulatieverzekering waarbij de volledige reissom (behalve de dossierkosten en de kostprijs van de verzekering) wordt terugbetaald in geval van:
  • ziekte, ongeval, overlijden van levensgezel, familieleden tot de 2de graad of reisgezel
  • je ontslag of ontslag van één van je gezinsleden wegens economische redenen
  • herexamen van de verzekerde
  • immobilisatie van het voertuig (binnen 5 dagen voorafgaand aan het vertrek)
  • echtscheiding, feitelijke scheiding
  • zware stoffelijke schade aan uw woonplaats
  • bij geldige annulering van één reisgezel ook mogelijkheid tot annulering van 1 of 2 van de overige reisgezellen indien zij nog met 1 of max. 2 personen overblijven en in beginsel niet over een geldige reden tot annulering beschikten
 1. assistance personen
  • organisatie en vergoeding van repatriëring
  • vergoeding van nabehandelingskosten
 2. assistance voertuigen
  • pechverhelping, sleping, ...
 3. reisgoedverzekering tegen diefstal en beschadiging
 4. reisongevallen (overlijden en invaliditeit)
 5. dekking van voorafbestaande ziektes voor annulering en bijstand, zelfs indien de ziekte niet is gestabiliseerd
 6. mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de graad
 7. dekking van gemotoriseerde sporten
 8. opsporings- en reddingskosten tot 6250, 00 EUR / persoon
 9. reisgoed / bagageverzekering tot 2000, 00 EUR/ persoon
 10. waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal zijn ook verzekerd
 11. tot 400, 00 EUR voor de eerst noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage
De premie bestaat uit 7,5% van de reissom met een minimum van 35,00 EUR per contract
World Gold
Protection
 1. een annuleringsverzekering - en dit voor al uw reizen, een heel jaar lang - waarbij de volledige reissom (behalve de dossierkosten en de kostprijs van de verzekering) wordt terugbetaald in geval van:
  • ziekte, ongeval, overlijden van levensgezel, familieleden tot de 2de graad of reisgezel
  • je ontslag of ontslag van één van je gezinsleden wegens economische redenen
  • herexamen van de verzekerde
  • immobilisatie van het voertuig (binnen 5 dagen voorafgaand aan het vertrek)
  • echtscheiding, feitelijke scheiding
  • zware stoffelijke schade aan uw woonplaats
  • bij geldige annulering van één reisgezel ook mogelijkheid tot annulering van 1, 2, 3 of 4 van de overige reisgezellen indien zij nog met 1, 2, 3 of max 4 personen overblijven en in beginsel niet over een geldige reden tot annulering beschikten
 1. assistance personen met onbeperkte terugbetaling van de medische koste
 2. assistance voertuigen in België (vanaf de woonplaats) en Europa voor twee wagens
 3. bagageverzekering

De premie bedraagt 379,00 EUR per jaar per gezin